Vingroup đầu tư 1.200 tỷ xây nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh - My Second Home

Vingroup đầu tư 1.200 tỷ xây nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh