Tỷ lệ lấp đầy Khu Hòa Lạc hiện là bao nhiêu ? - My Second Home

Tỷ lệ lấp đầy Khu Hòa Lạc hiện là bao nhiêu ?