Toàn cảnh tuyến đường BOT gần 3.000 tỷ đồng nối Hòa Lạc - Hòa Bình một ngày trước khi thông xe - My Second Home

Toàn cảnh tuyến đường BOT gần 3.000 tỷ đồng nối Hòa Lạc – Hòa Bình một ngày trước khi thông xe