Tại sao tự bán hay tự cho thuê nhà thường khó giao dịch thành công? - My Second Home

Tại sao tự bán hay tự cho thuê nhà thường khó giao dịch thành công?