Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài - My Second Home

Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh – Yên Bài