Hà Nội xin đảm nhận vốn cho tuyến đường sắt đô thị số 5: Văn Cao - Hòa Lạc - My Second Home

Hà Nội xin đảm nhận vốn cho tuyến đường sắt đô thị số 5: Văn Cao – Hòa Lạc