Hà Nội: Nguồn cung căn hộ mở bán mới sụt giảm mạnh, tiếp tục khan hiếm đến hết năm 2019 - My Second Home

Hà Nội: Nguồn cung căn hộ mở bán mới sụt giảm mạnh, tiếp tục khan hiếm đến hết năm 2019