Hà Nội đề xuất thu phí phương tiện vào nội đô, phụ thu phí ô nhiễm - My Second Home

Hà Nội đề xuất thu phí phương tiện vào nội đô, phụ thu phí ô nhiễm