Hà Nội chuẩn bị làm đường rộng tới 60m nối 3 quận, huyện. - My Second Home

Hà Nội chuẩn bị làm đường rộng tới 60m nối 3 quận, huyện.