Đường hơn 2.700 tỷ Hà Nội-Hòa Bình dự kiến khánh thành ngày 10/10/2018 - My Second Home

Đường hơn 2.700 tỷ Hà Nội-Hòa Bình dự kiến khánh thành ngày 10/10/2018