ĐH Quốc gia Hà Nội được đầu tư 125 triệu USD xây cơ sở mới – Bàn đạp cho sự phát triển của thị trường bất động sản Hòa Lạc   - My Second Home

ĐH Quốc gia Hà Nội được đầu tư 125 triệu USD xây cơ sở mới – Bàn đạp cho sự phát triển của thị trường bất động sản Hòa Lạc