Bộ Xây dựng đề xuất cho phép người nước ngoài được mua bất động sản du lịch - My Second Home

Bộ Xây dựng đề xuất cho phép người nước ngoài được mua bất động sản du lịch