Talk show “Định hướng tương lai nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên sắp ra trường” của MSH Group tại trường Đại học Công nghệ Đông Á ngày 27/05/2019 - My Second Home

Talk show “Định hướng tương lai nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên sắp ra trường” của MSH Group tại trường Đại học Công nghệ Đông Á ngày 27/05/2019