Lễ kí kết hợp tác chiến lược và phát triển Khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort - My Second Home

Lễ kí kết hợp tác chiến lược và phát triển Khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort