Award Night Party - Tiệc cuối năm của MSH Group - đêm vinh danh những gương mặt xuất sắc và cống hiến trong năm 2018 - My Second Home

Award Night Party – Tiệc cuối năm của MSH Group – đêm vinh danh những gương mặt xuất sắc và cống hiến trong năm 2018