Lễ kí kết hợp tác - Phân phối chính thức dự án The Legacy - My Second Home

Lễ kí kết hợp tác – Phân phối chính thức dự án The Legacy