[Hòa Bình] Quản lý chặt chẽ quy hoạch & phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển KT-XH dọc tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình - My Second Home

[Hòa Bình] Quản lý chặt chẽ quy hoạch & phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển KT-XH dọc tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình