trọng điểm Archives - My Second Home

trọng điểm

09/09/2018

Đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc là nơi khởi nghiệp tốt nhất

Thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 22/02/2018,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tạo mọi điều kiện […]