kính thiên văn Archives - My Second Home

kính thiên văn

03/01/2019

Đài thiên văn hơn 60 tỷ đồng ở Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Kính thiên văn quang học đường kính 0,5 m và nhà chiếu hình vũ trụ sẽ giúp khách tham quan tìm hiểu về bầu trời và […]