không gian xanh Archives - My Second Home

không gian xanh

26/06/2018

Toàn bộ huyện Ba Vì nằm trong hành lang xanh của TP Hà Nội

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 đã định hướng huyện Ba Vì nằm trong khu vực hành lang xanh. Theo […]