Lễ công bố & khai trương nhà mẫu tại The Legacy 21/04/2019 - My Second Home

Lễ công bố & khai trương nhà mẫu tại The Legacy 21/04/2019