Bắt đầu xây dựng trường ĐH Khoa học tự nhiên tại Hòa Lạc. – My Second Home

Bắt đầu xây dựng trường ĐH Khoa học tự nhiên tại Hòa Lạc.